Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chia sẻ dữ liệu vệ tinh miễn phí

0
16


Tại Hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu về hệ thống chia sẻ dữ liệu nói chung và Vietnam DataCube nói riêng với các ứng dụng cụ thể trong công tác phục vụ giám sát rừng, lúa và mặt nước; về nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh cho lưu vực sông Mê Kông…

Hệ thống Vietnam DataCube là kết quả của sự hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các đối tác chính là Australia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp. Hiện nay, một hệ thống máy chủ hiện đại có khả năng lưu trữ lên tới 200 TB dữ liệu đã được thiết lập tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cùng hệ thống phần mềm DataCube. Trong giai đoạn đầu, hệ thống Vietnam Data Cube tập hợp dữ liệu vệ tinh quốc tế cho toàn bộ lãnh thổ và phát triển các ứng dụng cho Việt Nam trong việc theo dõi rừng, theo dõi lúa và mặt nước.

Các đại biểu quốc tế khẳng định hệ thống Vietnam DataCube không chỉ là một địa chỉ tin cậy chia sẻ dữ liệu vệ tinh mở và miễn phí cho người sử dụng Việt Nam, mà còn là công cụ hữu dụng với khả năng phân tích mạnh, giúp thực hiện các ứng dụng ảnh vệ tinh ở Việt Nam được dễ dàng hơn.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc VNSC, hiện nay, dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất đã và đang được sử dụng không chỉ trong nghiên cứu mà còn trong thực tế phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này cho thấy các ứng dụng của dữ liệu vệ tinh có tiềm năng lớn trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng về môi trường, kinh tế và xã hội ở cấp độ địa phương, khu vực và trên toàn cầu.

Thực tế cho thấy, các thế hệ vệ tinh quan sát trái đất mới đang cung cấp lượng dữ liệu ngày càng lớn trên phạm vi toàn cầu và như vậy, đối với nhiều ứng dụng, thách thức không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà là việc làm sao kết nối dữ liệu, ứng dụng và người dùng.

Thậm chí, hiện nay, nhiều dữ liệu vệ tinh vẫn chưa được khai thác cho dù đã có các trang thiết bị phân tích và tính toán hiện đại. Các thiết bị tính toán, công nghệ và cấu trúc dữ liệu mới, như DataCube, có thể giúp việc quản lý và phân tích dữ liệu đương đầu với những thách thức nảy sinh từ khối lượng dữ liệu mở và miễn phí khổng lồ.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here