13 trường hợp được miễn, giảm thuế tài sản với nhà

0
9

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Theo đó, Bộ này đề xuất sẽ đánh thuế tài sản đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp nhưng sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc để ở.</b></p> <p>Nhà và công trình trên đất có giá trị trên 700 triệu đồng, ôtô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên, tàu bay, du thuyền… sẽ bị đánh thuế.</p> <p>Bên cạnh đó, trong dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề cập đến những trường hợp được miễn thuế tài sản với nhà và trường hợp được giảm 50% thuế.</p> <p><b>8 trường hợp miễn 100% thuế tài sản với nhà</b></p> <p>Bộ Tài chính cho rằng, những trường hợp được miễn 100% thuế tài sản với nhà được đưa ra trên cơ sở kế thừa quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, nhằm phù hợp với quy định pháp luật về nhà ở, thực tế.<b><br /> <br /></b></p> <p>Những trường hợp này bao gồm: Nhà ở xã hội; nhà ở công vụ. Các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Luật Nhà ở.</p> <p>Đất trong hạn mức giao đất, nhà ở mới của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam hoàn cảnh gia đình khó khăn.<br /> </p> <p>Đất, nhà ở của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc đầu tư vào lĩnh vực khuyến khích rót vốn. Ngoài ra, đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật cũng sẽ được miễn thuế.</p> <p>Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội; Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.</p> <p>Đất trong hạn mức giao đất ở mới, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; hộ nghèo theo quy định Chính phủ; Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hoá.</p> <p>Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng, giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế trên 50% giá tính thuế cũng được miễn thuế.</p> <p><b>5 trường hợp được giảm 50% thuế</b></p> <p>Bộ Tài chính cũng cho biết, 5 trường hợp sau được giảm 50% thuế, gồm: Đất ở giao mới cho đối tượng thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng.</p> <p>Đất, nhà ở của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Doanh nghiệp có đất sử dụng 20-50% lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật cũng sẽ nằm trong diện được miễn 50% thuế tài sản.</p> <p>Đất ở trong hạn mức giao đất, nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.</p> <p>Người nộp thuế gặp khó khăn do bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% đến 50% giá tính thuế. Trường hợp quy định miễn, giảm khác theo quy định của Thủ tướng.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcarinsurancequotesbay.com%2Fnha-dat%2F13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=13+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+h%E1%BB%A3p+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mi%E1%BB%85n%2C+gi%E1%BA%A3m+thu%E1%BA%BF+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+v%E1%BB%9Bi+nh%C3%A0&url=http%3A%2F%2Fcarinsurancequotesbay.com%2Fnha-dat%2F13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html&via=Carinsurancequotesbay+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html&media=http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=13+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+h%E1%BB%A3p+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mi%E1%BB%85n%2C+gi%E1%BA%A3m+thu%E1%BA%BF+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+v%E1%BB%9Bi+nh%C3%A0" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=13+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+h%E1%BB%A3p+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+mi%E1%BB%85n%2C+gi%E1%BA%A3m+thu%E1%BA%BF+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+v%E1%BB%9Bi+nh%C3%A0%20-%20http%3A%2F%2Fcarinsurancequotesbay.com%2Fnha-dat%2F13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html" data-text="13 trường hợp được miễn, giảm thuế tài sản với nhà" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-16-4-khoi-nghia-that-bai.html">Chứng khoán chiều 16/4: Khởi nghĩa thất bại</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/ban-khoan-xu-huong-mot-luat-sua-nhieu-luat.html">Băn khoăn xu hướng một luật sửa nhiều luật</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-04-15T15:22:27+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-04-15T15:22:27+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Carinsurancequotesbay news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="13 trường hợp được miễn, giảm thuế tài sản với nhà"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5b4d1b126d5d8_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5b4d1b126d5d8" ><script>var block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.id = "td_uid_3_5b4d1b126d5d8"; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5b4d1b126d5d8_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5b4d1b126d5d8_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6971,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.post_count = "6"; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.found_posts = "385"; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.header_color = ""; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8.max_num_pages = "65"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5b4d1b126d5d8); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5b4d1b126ed23" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5b4d1b126d5d8" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5b4d1b126ed60" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5b4d1b126d5d8" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5b4d1b126d5d8 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dau-tu-5-000-ty-dong-xay-nha-may-dien-mat-troi-tai-ninh-thuan.html" rel="bookmark" title="Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dau-tu-5-000-ty-dong-xay-nha-may-dien-mat-troi-tai-ninh-thuan.html" rel="bookmark" title="Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận">Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/nghich-ly-vua-thua-vua-thieu-mat-bang-ban-le-tai-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/nghich-ly-vua-thua-vua-thieu-mat-bang-ban-le-tai-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM">Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dai-gia-bat-dong-san-nao-dang-no-nhieu-nhat.html" rel="bookmark" title="Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dai-gia-bat-dong-san-nao-dang-no-nhieu-nhat.html" rel="bookmark" title="Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?">Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-ky-luat-hang-loat-can-bo-lien-quan-sai-pham-dat-dai.html" rel="bookmark" title="TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-ky-luat-hang-loat-can-bo-lien-quan-sai-pham-dat-dai.html" rel="bookmark" title="TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai">TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/de-xuat-dau-tu-5-800-ty-dong-xay-san-bay-sa-pa.html" rel="bookmark" title="Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/de-xuat-dau-tu-5-800-ty-dong-xay-san-bay-sa-pa.html" rel="bookmark" title="Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa">Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-se-dau-gia-26-000-ha-dat-nong-nghiep-thu-ve-15-trieu-ti-dong.html" rel="bookmark" title="TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-se-dau-gia-26-000-ha-dat-nong-nghiep-thu-ve-15-trieu-ti-dong.html" rel="bookmark" title="TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng">TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5b4d1b126d5d8" data-td_block_id="td_uid_3_5b4d1b126d5d8"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5b4d1b126d5d8" data-td_block_id="td_uid_3_5b4d1b126d5d8"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/13-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-san-voi-nha.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://carinsurancequotesbay.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6971' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="b2e263ea24" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="36"/></p> </form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://id.hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5b4d1b127183a_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5b4d1b127183a" ><script>var block_td_uid_8_5b4d1b127183a = new tdBlock(); block_td_uid_8_5b4d1b127183a.id = "td_uid_8_5b4d1b127183a"; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5b4d1b127183a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5b4d1b127183a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.post_count = "3"; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.found_posts = "5369"; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.header_color = "#"; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5b4d1b127183a.max_num_pages = "1790"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5b4d1b127183a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5b4d1b127183a class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-150x150.jpg" alt="" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất">Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:29+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Quá trình sản xuất hai chiếc Koenigsegg Agera cuối cùng đã chính thức hoàn tất và sẵn sàng được giao đến tay khách hàng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-150x150.jpg" alt="" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD">Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:28+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Subaru Impreza 2019 với 2 kiểu dáng hatchback và sedan đã sẵn sàng mở bán vào mùa hè này với giá khởi điểm là... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-150x150.jpg" alt="" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD">Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:27+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Mẫu xe Kia Picanto (Morning) thế hệ mới với trang bị động cơ turbo T-GDI 1.0 lít sẽ có giá 13.320 bảng (tương đương... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/"><img src="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/no-banner-728x90-300x37.jpg" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://carinsurancequotesbay.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">188bet</a> , <a href="http://iworldcup2018.com/" title="Dự Đoán World Cup 2018">http://iworldcup2018.com</a> , <a href="https://tinmoi247.edu.vn">Tin mới tổng hợp</a> , <a href="https://tinhay247.edu.vn">Tin hay tổng hợp</a> , <a href="https://baomoi247.edu.vn">báo mới tổng hợp</a> , <a href="https://tintonghop247.edu.vn">Tin tổng hợp</a> , <a href="https://docbao247.edu.vn">đọc báo nhanh</a> , <a href="https://tintonghop24h.edu.vn">tin nhanh tổng hợp</a> , <a href="https://doctin247.edu.vn">đọc tức tổng hợp</a> , <a href="https://baotonghop247.edu.vn">báo tổng hợp</a> , <a href="https://thegioitin247.edu.vn">Thế giới tin tức</a> , <a href="https://trangtintonghop.edu.vn">Trang tin tức tổng hợp</a> <a href="https://docbaotonghop.edu.vn">đọc báo tổng hợp</a> , <a href="https://trangtin247.edu.vn">Tin tức 24/7</a> , <a href="https://xemtin247.edu.vn">xem tin tức tổng hợp</a> , <a href="http://doctinonline.edu.vn">đọc tin online</a> , <a href="https://docbaoonline.edu.vn">đọc báo online</a> , <a href="https://baotaolao.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://tintucviet247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://doctin247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://baotonghop247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://tintonghop24h.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://trangthethao.net">Tin tức thể thao</a> , <a href="https://hethongtintuc.com">Hệ thống vệ tinh tin tức</a> , <a href="https://mlsicmimarlik.com">Trang tin tức tổng hợp</a> <a href="https://ewatchstore.net/">đồng hồ giá sỉ</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất">Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:29+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD">Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:28+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD">Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:27+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5b4d1b127ad1c --> <script type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.7'></script> <script type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.7'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.2'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>