Vinalines dự kiến lỗ 1.140 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018

0
6

Trong bản công bố thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dự kiến kết quả sảng xuất kinh doanh Công ty mẹ – Tổng công ty giai đoạn 2018-2020.

</p> <p>Theo đó, riêng 6 tháng đầu năm 2018, Công ty mẹ dự kiến doanh thu đạt 533 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.140 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2018 bắt đầu có lãi với con số 143 tỷ đồng và những năm sau đó, lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng nhẹ.</p> <p>Năm 2019, Công ty mẹ – Vinalines đặt mục tiêu doanh thu 1.048 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 221 tỷ đồng. Con số này năm 2020 dự kiến đạt 1.063 tỷ đồng và 279 tỷ đồng.</p> <p>Trước đó, giai đoạn năm 2015-2016 là thời kỳ vàng son của Công ty mẹ khi mà lợi nhuận sau thuế tăng từ 981,5 tỷ đồng năm 2015 lên đến 2.505 tỷ đồng vào năm 2016. Tuy nhiên, sau đó lại giảm xuống vẻn vẹn 305 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2017. </p> <p>Lý giải lợi nhuận có sự khác nhau, theo lãnh đạo Vinalines, Tổng công ty đang tập trung tái cơ cấu đội tàu, bán bớt một số tàu không hiệu quả. Đồng thời, phải xử lý tài chính tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó, các khoản chênh lệch đánh giá lại vốn đầu tư giảm so với xác định giá trị doanh nghiệp do giảm giá chứng khoán, thua lỗ hạch toán vào kết quả kinhd oanh.</p> <p>Các khoản cơ cấu nợ qua DATC phải hạch toán tăng vốn nhà nước. Khi Tổng công ty chuyển sang cổ phần mới được hạch toán thu nhập khác.</p> <p>Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, Vinalines tiết lộ: nhà đầu tư phải đảm bảo năng lực tài chính và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký cổ phần có lãi, không có lỗ luỹ kế. </p> <p>Đồng thời, phải tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của Vinalines tí nhất 3 năm; không chuyển nhượng cổ phần trong 3 năm; cùng ngành nghề kinh doanh chính hoặc có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính của Vinalines; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng, nếu hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính thì vốn điều lệ phải trên 2.000 tỷ đồng.</p> <p>Trước đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</p> <p>Hình thức cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sau cổ phần hoá là hơn 14.046 tỷ đồng.</p> <p>Tổng số cổ phần là 1,4 tỷ đơn vị, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 913 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2,3 triệu cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm làm việc tại khu vực nhà nước là 1,6 triệu cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ.</p> <p>Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần là 694.900 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 500.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 207,8 triệu cổ phần, chiếm 14,8% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai: 281 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcarinsurancequotesbay.com%2Fnha-dat%2Fvinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vinalines+d%E1%BB%B1+ki%E1%BA%BFn+l%E1%BB%97+1.140+t%E1%BB%B7+%C4%91%E1%BB%93ng+trong+6+th%C3%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+n%C4%83m+2018&url=http%3A%2F%2Fcarinsurancequotesbay.com%2Fnha-dat%2Fvinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html&via=Carinsurancequotesbay+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/vinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/vinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html&media=http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vinalines+d%E1%BB%B1+ki%E1%BA%BFn+l%E1%BB%97+1.140+t%E1%BB%B7+%C4%91%E1%BB%93ng+trong+6+th%C3%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+n%C4%83m+2018" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vinalines+d%E1%BB%B1+ki%E1%BA%BFn+l%E1%BB%97+1.140+t%E1%BB%B7+%C4%91%E1%BB%93ng+trong+6+th%C3%A1ng+%C4%91%E1%BA%A7u+n%C4%83m+2018%20-%20http%3A%2F%2Fcarinsurancequotesbay.com%2Fnha-dat%2Fvinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/vinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/vinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html" data-text="Vinalines dự kiến lỗ 1.140 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/vinfast-hop-tac-voi-cac-nha-cung-cap-tren-toan-cau.html">VinFast hợp tác với các nhà cung cấp trên toàn cầu</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/mat-18-nghin-ty-usd-chung-khoan-trung-quoc-roi-vao-thi-truong-gau.html">Mất 1,8 nghìn tỷ USD, chứng khoán Trung Quốc rơi vào “thị trường gấu”</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-06-25T09:35:47+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-06-25T09:35:47+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/vinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Carinsurancequotesbay news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Vinalines dự kiến lỗ 1.140 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5b52614bd9866_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5b52614bd9866" ><script>var block_td_uid_3_5b52614bd9866 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5b52614bd9866.id = "td_uid_3_5b52614bd9866"; block_td_uid_3_5b52614bd9866.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5b52614bd9866_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5b52614bd9866_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9393,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5b52614bd9866.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5b52614bd9866.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5b52614bd9866.post_count = "6"; block_td_uid_3_5b52614bd9866.found_posts = "385"; block_td_uid_3_5b52614bd9866.header_color = ""; block_td_uid_3_5b52614bd9866.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5b52614bd9866.max_num_pages = "65"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5b52614bd9866); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5b52614bdabde" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5b52614bd9866" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5b52614bdac17" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5b52614bd9866" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5b52614bd9866 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dau-tu-5-000-ty-dong-xay-nha-may-dien-mat-troi-tai-ninh-thuan.html" rel="bookmark" title="Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dau-tu-5-000-ty-dong-xay-nha-may-dien-mat-troi-tai-ninh-thuan.html" rel="bookmark" title="Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận">Đầu tư 5.000 tỷ đồng xây nhà máy điện Mặt Trời tại Ninh Thuận</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/nghich-ly-vua-thua-vua-thieu-mat-bang-ban-le-tai-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/nghich-ly-vua-thua-vua-thieu-mat-bang-ban-le-tai-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM">Nghịch lý vừa thừa vừa thiếu mặt bằng bán lẻ tại TP HCM</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dai-gia-bat-dong-san-nao-dang-no-nhieu-nhat.html" rel="bookmark" title="Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/dai-gia-bat-dong-san-nao-dang-no-nhieu-nhat.html" rel="bookmark" title="Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?">Đại gia bất động sản nào đang nợ nhiều nhất?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-ky-luat-hang-loat-can-bo-lien-quan-sai-pham-dat-dai.html" rel="bookmark" title="TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-ky-luat-hang-loat-can-bo-lien-quan-sai-pham-dat-dai.html" rel="bookmark" title="TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai">TP HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/de-xuat-dau-tu-5-800-ty-dong-xay-san-bay-sa-pa.html" rel="bookmark" title="Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/de-xuat-dau-tu-5-800-ty-dong-xay-san-bay-sa-pa.html" rel="bookmark" title="Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa">Đề xuất đầu tư 5.800 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-se-dau-gia-26-000-ha-dat-nong-nghiep-thu-ve-15-trieu-ti-dong.html" rel="bookmark" title="TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng"/></a></div> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/nha-dat/tp-hcm-se-dau-gia-26-000-ha-dat-nong-nghiep-thu-ve-15-trieu-ti-dong.html" rel="bookmark" title="TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng">TP.HCM sẽ đấu giá 26.000 ha đất nông nghiệp, thu về 1,5 triệu tỉ đồng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5b52614bd9866" data-td_block_id="td_uid_3_5b52614bd9866"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5b52614bd9866" data-td_block_id="td_uid_3_5b52614bd9866"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/vinalines-du-kien-lo-1-140-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2018.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://carinsurancequotesbay.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9393' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="e497ea8851" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="126"/></p> </form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="https://id.hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5b52614bdcfcc_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5b52614bdcfcc" ><script>var block_td_uid_8_5b52614bdcfcc = new tdBlock(); block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.id = "td_uid_8_5b52614bdcfcc"; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5b52614bdcfcc_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5b52614bdcfcc_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.post_count = "3"; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.found_posts = "5369"; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.header_color = "#"; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5b52614bdcfcc.max_num_pages = "1790"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5b52614bdcfcc); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5b52614bdcfcc class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-150x150.jpg" alt="" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất">Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:29+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Quá trình sản xuất hai chiếc Koenigsegg Agera cuối cùng đã chính thức hoàn tất và sẵn sàng được giao đến tay khách hàng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-150x150.jpg" alt="" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD">Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:28+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Subaru Impreza 2019 với 2 kiểu dáng hatchback và sedan đã sẵn sàng mở bán vào mùa hè này với giá khởi điểm là... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-150x150.jpg" alt="" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD">Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:27+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Mẫu xe Kia Picanto (Morning) thế hệ mới với trang bị động cơ turbo T-GDI 1.0 lít sẽ có giá 13.320 bảng (tương đương... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/"><img src="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/no-banner-728x90-300x37.jpg" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://carinsurancequotesbay.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/./san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">188bet</a> , <a href="http://iworldcup2018.com/" title="Dự Đoán World Cup 2018">http://iworldcup2018.com</a> , <a href="https://tinmoi247.edu.vn">Tin mới tổng hợp</a> , <a href="https://tinhay247.edu.vn">Tin hay tổng hợp</a> , <a href="https://baomoi247.edu.vn">báo mới tổng hợp</a> , <a href="https://tintonghop247.edu.vn">Tin tổng hợp</a> , <a href="https://docbao247.edu.vn">đọc báo nhanh</a> , <a href="https://tintonghop24h.edu.vn">tin nhanh tổng hợp</a> , <a href="https://doctin247.edu.vn">đọc tức tổng hợp</a> , <a href="https://baotonghop247.edu.vn">báo tổng hợp</a> , <a href="https://thegioitin247.edu.vn">Thế giới tin tức</a> , <a href="https://trangtintonghop.edu.vn">Trang tin tức tổng hợp</a> <a href="https://docbaotonghop.edu.vn">đọc báo tổng hợp</a> , <a href="https://trangtin247.edu.vn">Tin tức 24/7</a> , <a href="https://xemtin247.edu.vn">xem tin tức tổng hợp</a> , <a href="http://doctinonline.edu.vn">đọc tin online</a> , <a href="https://docbaoonline.edu.vn">đọc báo online</a> , <a href="https://baotaolao.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://tintucviet247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://doctin247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://baotonghop247.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://tintonghop24h.net">Tin tức tổng hợp</a> , <a href="https://trangthethao.net">Tin tức thể thao</a> , <a href="https://hethongtintuc.com">Hệ thống vệ tinh tin tức</a> , <a href="https://mlsicmimarlik.com">Trang tin tức tổng hợp</a> <a href="https://ewatchstore.net/">đồng hồ giá sỉ</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/chiem-nguong-cap-doi-koenigsegg-agera-cuoi-cung-duoc-san-xuat.html" rel="bookmark" title="Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất">Chiêm ngưỡng cặp đôi Koenigsegg Agera cuối cùng được sản xuất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:29+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/subaru-impreza-2019-chot-gia-tu-19-480-usd.html" rel="bookmark" title="Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD">Subaru Impreza 2019 chốt giá từ 19.480 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:28+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://carinsurancequotesbay.com/oto-xemay/kia-morning-2018-dong-co-turbo-1-0l-chot-gia-17-700-usd.html" rel="bookmark" title="Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD">Kia Morning 2018 động cơ turbo 1.0L chốt giá 17.700 USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-07-08T18:59:27+00:00" >8 Tháng Bảy, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5b52614be4fb3 --> <script type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.7'></script> <script type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.7'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.2'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://carinsurancequotesbay.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>